Här kan du se och följa vilka utställningar vi varit på och våra kommande utställningar  vi planerat att åka till. 

 

S*Drillos Gladys knight
Datum Ort   Resultat
       
 2016-04-23  Malmö    Ex 1
 2016-04-24  Malmö     Ex 1
       
 2016-05-21  Göteborg    Ex 1
 2016-05-22  Göteborg    Ex 1
       
 2016-09-17 Västra Frölunda    CAC
 2016-09-18 Västra Frölunda    CAC
       
2016-10-15 Kvänum    CAC, Champion
2016-10-16 Kvänum    CACIB , BIV
       
2016-11-05 Stroby, Danmark    Ex 2
2016-11-06 Stroby, Danmark    Ex 2
       
2016-11-12 Vårgårda    CACIB
2016-11-13 Vårgårda    ---
       
2017-02-04  Dal,Norge   CACIB, Internationell Champion 
2017-02-05  Dal,Norge    GAGCIB
       
2017-09-17  Göteborg    GAGCIB
       
2018-09-15  Västra Frölunda    CAGCIB
2018-09-16   Västra Frölunda    CAGCIB
       
2018-12-08 Åkered,Göteborg     CAGCIB
2018-12-09 Åkered,Göteborg    CAGCIB
       
2019-01-26 Örebro   CAGCIB
2019-01-27  Örebro   CAGCIB, GRAND INTERNATIONELL CHAMPION, BIV, NOM
       

 

 

Utställnings Titlar 

     Champion (CH)/ Premier (PR)
Tre certifikat CAC/CAP av 3 olika domare.
Det är valfritt i vilket land/länder dessa certifikat erhålls.
När katten är CH/PR börjar den tävla i klass 7 respektive 8.

 

   International Champion (IC) / International Premier (IP)
Tre certifikat CACIB/CAPIB tagna i minst två länder av tre olika domare.
När katten är IC/IP börjar den tävla i klass 5 respektive 6.

 

    Grand International Champion (GIC) / Grand International Premier (GIP)
enligt ett av följande alternativ
alt 1: Sex certifikat CAGCIB/CAGPIB tagna i tre olika länder av minst tre olika domare
alt 2: Åtta certifikat CAGCIB/CAGPIB tagna i två olika länder av minst fyra olika domare
När katten är GIC/GIP börjar den tävla i klass 3 respektive 4.

 

      Supreme Champion (SC) / Supreme Premier (SP)
enligt ett av följande alternativ
alt 1: Nio certifikat CACS/CAPS tagna i tre olika länder av minst tre olika domare
alt 2: Elva certifikat CACS/CAPS tagna i två olika länder av minst sex olika domare.
När katten är SC/SP börjar den tävla i klass 1 respektive 2. Detta är den högsta titeln och den tävlar inte om ytterligare certifikat. Katten tilldelas hederspris, HP (Honorary Price).